1

Oдлуки/акти од седница бр.13 од 05.03.2020

pdfОдлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ

pdfРешение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово

pdfРешение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД КАПИТОЛ ФМ Скопје

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје