1

Oдлуки/акти од седница бр.25 од 24.06.2020

pdf     Упатството за лимитите за платено политичко рекламирање за Изборите во 2020 година