Oдлуки/акти од седница бр.7 од 01.03.2021

pdfОдлука за начинот на реализирање на Одлуката за одобрување на средствата од Буџетот на РСМ за 2021.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД АРАЧИНА с.Арачиново.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД Б-97 Битола.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД КАПИТОЛ ФМ Скопје.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД КОМЕТА 2000 Гостивар.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД МОДЕА Свети Николе.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Кичево.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД Радио ВАТ Скопеј.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД Радио КАНАЛ 77 Штип.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД РАДИО УСКАНА-ПЛУС Кичево.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД РФМ Скопје.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за тв емитување – РД НАША ТВ Скопје.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТДРД ТВ ШУТЕЛ Скопје.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД КАНАЛ-21 Велес.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД КТВ Кавадарци.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ПРОТЕЛ Пробиштип.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за тв емитување – ТРД СИТИ Телелвизија Скопје.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ ГУРРА Кичево.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ ДУЕ Гостивар.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ ЕРА Скопје.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ ЗДРАВКИН Велес.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ КАНАЛ ФЕСТА Куманово.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ КОХА Тетово.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ КОЧАНИ-ЛД Кочани.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ МТМ Скопје.pdf

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ НОВА Гевгелија.pdf

 

 

 

 Accessibility

Accessibility