Oдлуки/акти од седница бр.9 од 21.02.2020

image_pdfimage_print

pdf Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување за ТДРД СПЕКТРА, Општина Лабуништа ДООЕЛ, бр.08-56 од 05.01.2015 година 

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување за ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, бр.08-43 од 05.01.2015 година 

pdf Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување за ТРД ТВ – АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 05.01.2015 година 

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување за ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје, бр.08-15 од 05.01.2015 година 

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување за ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, бр.08-1 од 05.01.2015 година 

pdf Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување за ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес бр.08-50 од 05.01.2015 година

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Непрофитната радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ Битола

pdf Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Непрофитната радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ-Универзитет Гоце Делчев, бр.08-135 од 05.01.2015 

pdf  Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ВАТ ДОО Скопје, бр.08-69 од 05.01.2015 година

pdf Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ЗОНА М-1 Светлана ДООЕЛ, бр.08-70 од 05.01.2015 година

pdf  Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување за ТРД СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово, бр.08-84 од 05.01.2015 година

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување за РТД АРАЧИНА ДООЕЛ с.Арачиново, Арачиново, бр.08-67 од 05.01.2015 година 

pdf Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДООЕЛ, бр.08-102 од 05.01.2015 година

 Accessibility

Accessibility