Обрасци и формулари за оператори

image_pdfimage_print

Word10Logo
Пријавата за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси можете да ја преземете тука.

 

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси (преземи во pdf).

Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси (преземи во pdf).

 

Преддоговор:

Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа може да го преземете тука.Accessibility

Accessibility