Formulare per operatore

image_pdfimage_print

Word10Logo

Fletëparaqitjen për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjeteit të komunikacionit elektronik publik dhe regjistrimin e serviseve programore mund ta merrni këtu  këtu.

 

 

RREGULLORET:

– Rregulloren për përmbajtjen dhe formën e fletëparaqitjes për evidentimin në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore dhe të vërtetimin për regjistrimin e pakove/shërbimeve programore (shkarko në pdf)

– Rregullore për rajonet e emetimit të shërbimeve programore të televizionit dhe radios (shkrarko në pdf)

 

Parakontrata:

Parakontratën për emetimin/transmetimin shërbimit programor të TV/RA përmes operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility