Oдлуки/акти од седница бр.13 од 30.05.2023

Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Компани 21-М Скопје за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за тв емитување за ТРД Телевизија Плус Куманово

Заклучок за поведување прекршочна постапка против ТРД Дибра ТВ Дебар за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ

Решение за преземање мерка јавна опомена КОЛОР МЕДИА Плус Скопје

Решение за преземање мерка јавна опомена за РД Наша ТВ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

Решение за преземање мерка јавна опомена за РТД Телевизија Сонце Прилеп за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Клан Мацедониа Сарај Скопје за прекршување на член 55 став 1 од ЗААВМУ

Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Компани 21-М за прекршување на член 14 од Законот за медиумиAccessibility

Accessibility