1

А1 МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје (Поранешен ОНЕ.ВИП ДОО Скопје)

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РСМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор А1 Македонија – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.04.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РСМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор – А1 МАКЕДОНИЈА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.08.2020

Редовен програмски надзор – А1 МАКЕДОНИЈА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 26.06.2020


2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година 

2014 година