Предвремени избори за градоначалници на Општина Штип и Општина Пласница

Извештај од мониторингот на изборното медиумско претставување за Предвремените избори за градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип 2020 – 21.12.2020

Извештај од надзорот над изборното медиумско претставување на ТВ Ирис (Прекршување на член 75 став 1 од Изборниот законик) – 21.12.2020

Извештај за платено политичко рекламирање на радиодифузерите – 22.12.2020Accessibility

Accessibility