РА Пулс-Неготино

2020 година

Извештај од спроведен надзор

Вонреден административен надзор РА Пулс – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.11.2020Accessibility

Accessibility