Procedura të përfunduara në vitin 2019

image_pdfimage_print

Shpallje nr. 00753/2020, Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe për pjesëmarrjen e shikueshmërisë totale të stacioneve televizive,procedurë e hapur e thjeshtuar, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 13.02.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr. 13892/2019, IKT pajisje, procedurë e hapur e thjeshtuar, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 19.12.2019, në ora 12:00.

 Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr. 14425/2019, Mirëmbajtja e zjarrëfikseve – instalimeve splinker (nënstacion i thatë, spërkatës dhe pompa) dhe PP aparate, Procedurë e hapur e thjeshtuar, –datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 26.12.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr. 13247/2019, Mirëmbajtja e sistemit për monitorimin e shërbimeve të RA dhe TV dhe mbikëqyrje i ORRPKE: Pjesa 1 – Mirëmbajtja adaptive dhe parandaluese të aplikacioneve softuerike nga sistemi monitorimit dhe sistemi operativ,procedurë e hapur, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 26.12.2019, në ora 12:00 часот.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr.12295/2019, Karburantet për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,procedurë e hapur e thjeshtuar, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 29.11.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shpallje nr. 12256/2019, Shërbime shtypi, Procedura e furnizimit me vlerë të vogël, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 20.11.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Lidhja në internet duke pritur faqen e internetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,Procedurë e furnizimit me vlerë të vogël,Shpallje nr. 10758/2019 – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 01.11.2019 ,në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Studim për përcaktimin e ndikimit të mediave të reja mbi formimin e opinionit publik dhe mbi punën e mediave tradicionale,procedurë e hapur paraprakisht, Shpallje nr. 10529/2019 – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 06.11.2019, në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në  link


Goma makinash për nevojat e Agjencisë, Procedurë e furnizimit me vlerë të vogël, Shpallje nr. 09168/2019 – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 25.10.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Transmetimi i të dhënave nga vende të largëta, procedurë e hapur e thjeshtuar,Shpallje nr. 08088/2019 – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 07.10.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Mirëmbajtja e sistemit të monitorimit të shërbimeve të Ra dhe TV dhe mbikëqyrja e ORRPKE,procedurë e hapur,Shpallje nr.06124/2019, datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 16.09.2019,në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Moped për nevojat e Agjencisë,Procedurë për furnizime me vlerë të vogël,Shpallje nr. 07200/2019 – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 10.09.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Hulumtime – Analizë e çështjeve gjinore dhe mënyra e paraqitjes dhe prezantimit të grave dhe burrave në programet e transmetuesve – Shpallje nr.  06945/2019 – Procedurë për furnizim me vlerë të vogël – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 06.09.2019,në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Veshje zyrtare – Shpallje nr.04101/2019-  Mallra – Furnizim me vlerë të vogël –  datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 22.07.2019, e hënë, (në ora 13:00)

Furniuimi publik është në dispozicion në link


Shërbime instalimi dhe elektrike – Shpallje nr.04106/2019 Shërbime – Furnizime me vlerë të vogël –datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave –  22.07.2019, e hënë, (në ora 12:00)

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Mirëmbajtjen dhe servisim e ashensorëve dhe platformës – Shpallje nr.04112/2019 Shërbime – Furnizime me vlerë të vogël – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 22.07.2019, e hënë, (në ora 10:00)

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Ekzaminime sistematike,Procedurë për furnizime me vlerë të vogël – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 24.06.2019, në ora 12:00. 

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Materiale zyre, Shpallje nr.12/2019, kërkesë për mbledhjen e ofertave, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 08.04.2019 në ora 11:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Produkte higjienike, Shpallje nr.07/2019, kërkesë për mbledhjen e ofertave – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 05.04.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Mirëmbajtja e softuerit ekzistues për analizë të programeve në RA dhe TV – NAVC, Shpallje nr.11/2019, kërkesë për mbledhjen e ofertave – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 28.03.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Mirëmbajtja e higjienës në ambjentet e afariste të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Shpallje nr.08/2019, kërkesë për mbledhjen e ofertave – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 01.04.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Lavazh makinash, Shpallje nr.09/2019, kërkesë për mbledhjen e ofertave – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 29.03.2019,në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Financat – shërbimet e sigurimit, Shpallje nr.04/2019, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 25.02.2019, në ora 09:30.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve për pjesëmarrjen e shikueshmërisë totale të stacioneve televizive,Shpallje nr.02/2019, procedurë e hapur – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 28.02.2019, në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shërbime nga agjenci private për punësim, Shpallje nr. 01/2019 – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 04.03.2019 në ora 10:00.

Informacion për furnizim publik është në dispozicion në link 

Dokumentacioni i tenderit për furnizim publik është në dispozicion në link 


Mirëmbajtja e kompjuterëve dhe pajisjeve të tjera IKT të Agjencisë, Shpallje nr.05/2019, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 11.02.2019, në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Shërbime auditimi, Shpallje nr.02/2019, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 07.02.2019,në ora 10:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Mirëmbajtja e faqes së internetit të Agjencisë, Shpallje nr.06/2019, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 07.02.2019,në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link 


Vazhdimi i vlefshmërisë ekzistuese dhe prokurimi i çertifikatave të reja dizhitale,Shpallje nr.03/2019, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 04.02.2019,në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në link


Bileta për linjë ajrore, Shpallje nr.01/2019, – datë e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 28.01.2019,në ora 12:00.

Furnizimi publik është në dispozicion në  linkAccessibility

Accessibility