Procedura të përfunduara në vitin 2020

image_pdfimage_print

Shpallje 16931/2020 – Revizioni teknik i ashensorëve dhe të platformës, Furnizim me vlerë të vogël, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 19.11.2020, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 16479/2020 –Shërbime botimi, Furnizim me vlerë të vogël,-data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 13.11.2020, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje 15285/2020, Mirëmbajtja dhe servisimi i mjeteve motorike zyrtare, Furnizim me vlerë të vogël, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 28.10.2020, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link 


Shpallje 14873/2020, Shërbime nga Byroja e përkthimit, Furnizim me vlerë të vogël, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave –  16.10.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link 


Shpallje 14739/2020,Material informativ i vogël dhe i konsumueshëm, Furnizim me vlerë të vogël, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 16.10.2020, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link 


Shpallje 14578/2020, Studio për përcaktimin e arsyetimit për mundësin e shpalljes së konkursit public për dhënien e licencës për transmetim televiziv në nivel shtetëror përmes multipleksit dixhital tokësor, Furnizim me vlerë të vogël, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave –  15.10.2020, në ora 10:00

Furnizimi publik është i disponueshëm në link 


Shpallje nr. 13653/2020 – Përshtatja dhe mirëmbajtja preventive e softuerit ekzistues për analizën e programeve në RA dhe TV – NAVS, Furnizim me vlerë të vogël,- data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 05.10.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link 


Shpallje nr. 13485/2020 –Shërbime hidraulike dhe elektrike, Furnizime me vlerë të vogël,- data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 25.09.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link 


Shpallje 12930/2020 –Hulumtim –Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra e paraqitjes së grave dhe burrave në programet e transmetuesve, Furnizim me vlerë të vogël, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 18.09.2020, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link 


Shpallje nr. 12031/2020 – Mbajtja e Ditëve të arsimimit mediatik 2020, Procedurë e hapur e thjeshtuar, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 07.09.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr.09045/2020 –Pijet dhe nevoja kuzhine, Furnizim me vlerë të vogël – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 03.07.2020, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr.09046/2020 – Materiale zyre, Furnizim me vlerë të vogël – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 03.07.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 07549/2020, TIK pajisje, Procedurë e hapur, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 22.06.2020, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 06749/2020, Mjete mbrojtëse për parandalimin e Korona virusit, Furnizim me vlerë të vogël, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 14.05.2020, në ora 11:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr.06244/2020, Mbajtja e higjienës në ambientet afariste të Agjencisë, procedurë e hapur e thjeshtuar – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 11.05.2020, në ora 11:00

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 04496/2020,Energjia elektrike,Procedurë e hapur e thjeshtuar, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofrtave – 10.03.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link 


Shpallje nr.01699/2020, Mirëmbajtja adaptive dhe parandaluese të aplikimeve softuerike nga sistemi i monitorimit dhe sistemet operative, Procedurë e hapur, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 11.03.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 01300/2020, Agjencia për punësim të përkohshëm, Procedurë e hapur, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 05.03.2020, në ora 09:00.

Furnizimi publk është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 01971/2020,Shërbime ketering, Furnizim me vlerë të vogël, data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 28. 02.2020, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr.01964/2020, Shërbimet e sigurimit financiar,Procedurë e hapur e thjeshtuar, data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 27.02.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 01967/2020,Shërbime revizioni, Furnizime me vlerë të vogël, data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 21.02.2020, në ora 10:00 часот.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr.01704/2020, Hapsirë e marrë me qira për publikim e shpalljeve në gazetat ditore, Procedurë e hapur e thjeshtuar – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 20.02.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 01613/2020, Bileta avioni, Procedurë e hapur e thjeshtuar, – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 24.02.2020, në ora 10:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në link


Shpallje nr. 00271/2020,IKT pajisje, procedurë e hapur (Pjesa 2) – data e paraparë si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave – 17.02.2019, në ora 12:00.

Furnizimi publik është i disponueshëm në linkAccessibility

Accessibility