1

Zgjedhjet Lokale 2021


Udhëzim për reklamimin e paguar politik për zgjedhjet lokale 2021 (Tekst i pastruar)

Udhëzim për vërtetimin e raporteve për emetimin e reklamës së paguar politike