Одбележување на Светскиот ден на слобода на медиумите

Скопје, 03.05.2018 – Во светло на денешното одбележување на Светскиот ден на слобода на медиумите, би сакале да истакнеме дека само независни медиуми, ослободени од сите видови притисоци можат да придонесат кон развој на демократски и просперитетни општества.[…]Accessibility

Accessibility