Изготвена студија за регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми

Скопје, 08.08.2018 – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со експертска помош на Советот на Европа е изготвена студијата „Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми – македонскиот случај“. […]

Промовирана публикацијата „Регулаторни тела за медиумите и говорот на омраза“

Скопје, 12.04.2018 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) денеска на конференцијата на тема „Говорот на омраза во медиумите“ ја промовираше публикацијата „Регулаторните тела за медиумите и говорот на омраза“, во која се пренесени искуствата и практиките на регулаторите од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија, Хрватска и Црна Гора.[…]Accessibility

Accessibility