Процесот на воведување на 5G во Република Македонија во фокусот на вториот јавен состанок за 2018 година

Скопје, 27.06.2018 – Агенцијата денес го одржа вториот јавен состанок за 2018 година, на кој директорот, д-р Зоран Трајчевски ги презентираше реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатото тромесечје. […]Accessibility

Accessibility