„The Economist“ – издавач Колор Медиа Плус ДОО Скопје 

2024 година

Извештај од спроведен надзор/мерка јавна опомена

Обврски за објава на импресум

  • Изречена мерка јавна опомена  “The economist“ – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 09.04.2024

Контролен административен надзор The Economist – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.02.2024


2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Обврски за објава на импресум

Вонреден административен надзор The Economist (член 14 став 1 од ЗМ) – 06.04.2023

  • Мерка јавна опомена The Economist (член 14 став 1 од ЗМ) – 30.05.2023


Accessibility

Accessibility