РТВ Орбис

2018 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор РТВ Орбис– (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.10.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – РТВ Орбис – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Контролен административен надзор РТВ Орбис – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 06.07.2018

– Редовен административен надзор РТВ Орбис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

– Редовен административен надзора РТВ Орбис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречени мерки:

Спроведувње на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – РТВ Орбис – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 16.05.2018

– Решение запреземање мерка опомен – РТВ Орбис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018

– Решение за преземање мерка опомена против – РТВ Орбис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 26.04.2018


2017 година:

Извештај од редовен административен надзор врз работата на РТВ Орбис  – член 22 од Правилникот за минимлни технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување – 09.10.2017

2016 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на РТВ Орбис – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на РТВ Орбис – (во целост постапил по решението)


2015 година:

– Решение за преземање мерка против РТВ Орбис  (член 53 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против РТВ Орбис (член 55 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од вонреден надзор врз работата на РТВ Орбис  – (член 55 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услгуи)

– Извештај од вонреден надзор врз работата на РТВ Орбис  – (член 53 став 2 од Законот за аудио и аудивизуелни медиумски услгуи)


2014 година:

– Решение за преземање мерка против ТВ Орбис(член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиукски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Орбис (член 99 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Орбис (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор на РТВ Орбис  (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – без констатирано прекршување

– Извештај од контролен надзор на РТВ Орбис  (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – без констатирано прекршување

– Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на РТВ Орбис  (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на РТВ Орбис  (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од вонредниот надзор на програмски сервис на РТВ Орбис  (член 99 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility