ТВ Шења

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Шења – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор ТВ Шења – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022


2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

 Accessibility

Accessibility