ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Обврска за титлување; Регистрација на програмските сервиси, реемитување на програмските сервиси на МРТ

– Контролен прогрмски надзор Вива Нет (член 141 од ЗААВМУ) – 23.08.2022

– Редовен програмски надзор Вива Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 10.08.2022

– Редовен програмски надзор Вива Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 10.08.2022

  • Мерка јавна опомена Вива Нет (член 141 од ЗААВМУ) – 12.08.2022

– Редовен програмски надзор Вива Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 28.06.2022

– Редовен програмски надзор Вива Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 28.06.2022


2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 годинаAccessibility

Accessibility