ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори/ мерки јавна опомена

Обврска за титлување; Регистрација на програмските сервиси

Редовен програмски надзор Вива Нет – (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Контролен програмски надзор Вива Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 09.06.2021

Редовен програмски надзор Вива Нет (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 21.05.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Вива Нет – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.05.2021

2020 година

Извештај од спроведен надзор

Обврска за титлување; Регистрација на програмските сервис

Редовен програмски надзор – ВИВА НЕТ –  (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 16.12.2020


2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 годинаAccessibility

Accessibility