image_pdfimage_print

Вонреден административен надзор врз 4 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 23.05.2018г. – Врз Скај Радио, ТДРД Спектра, ТВ Аниса и ТВ Дибра Агенцијата изврши вонреден административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Решение за опомена и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на ТЕЛЕНЕТ КОМ

image_pdfimage_print

Скопје, 23.05.2018г.   Агенцијата при редовен програмски надзор врз работата на кабелскиот оператор ТЕЛЕНЕТ КОМ, утврди дека истиот реемитувал програмски сервис коишто не е регистриран во Агенцијата

Вонреден административен надзор врз 10 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 23.05.2018г. – Врз РА Медисон, РА Плус, РА Фама, РА Пела, РА Голди, РА Мерак, РА Валандово, РА Кочани, РА Ла Коста и ТРД МОДЕА Агенцијата изврши вонреден административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Решенија за опомена и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на СИГНАЛ-НЕТ И КОМБО 2003

image_pdfimage_print

Скопје, 22.05.2018г. – Агенцијата при редовен програмски надзор врз работата на кабелските оператори СИГНАЛ-НЕТ и КОМБО 2003, утврди дека истите реемитувале програмски сервиси коишто не се регистрирани во Агенцијата

Програмски надзор врз операторите МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л и ТЕЛЕНЕТ КОМ

image_pdfimage_print

Скопје, 21.05.2018г.  Врз кабелските оператори МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК и ТЕЛЕНЕТ КОМ, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат на обврските за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ и за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата

Редовен програмски надзор врз кабелските оператори КДС-ВТ, КОМБО 2003 и СИГНАЛ-НЕТ

image_pdfimage_print

Скопје, 21.05.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори КДС-ВТ, КОМБО 2003 и СИГНАЛ-НЕТ за законските одредби коишто се однесуваат на обврските за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата и за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility