Анализи од програмски аспекти

Водичи:

Водич на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за известување во случаи на родово засновано насилство во медиумите

Водич за мониторинг на „говорот на омраза“

Инфографици:

Сексуалната ориентација и медиумите

Програма за деца на националните телевизии


Публикации:

Медиумска писменост

Истражување на медиумската писменост кај учениците во прва и втора година средно образование

Родот на ТВ екраните

Родот во медиумите 2023: Истражување за начинот на известување за родово заснованото насилство на националните телевизии

 

Анализи на родовите прашања и начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите во 2022 година

Родот во медиумите 2021: Родовите прашања и начинот на претставување на жените и мажите во спортската програма на националните терестријални телевизии

Родот во изборната кампања 2020: Анализа на родовите прашања и начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во изборното медиумско претставување на националните телевизии

Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи одлуките, а кој ги спроведува? 

Анализа на родовата структура на платите во радиодифузијата за 2019 година

Анализа на родовите аспекти во програмите за деца на националните терестријални телевизии

Родот на ТВ во 2018:Зад екранот и на него

Збирка годишни истражувања за третманот на родовите прашања и за начинот на претставување на жените и мажите на националните ТВ Станици (2012 – 2016)

Анализи на структура на вработените во аудио и аудиовизуелната индустрија:

pdf iconАнализа на структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2016 година

pdfАнализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година

pdfАнализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година

pdfАнализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2013 година

pdfАнализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2012 година

pdfАнализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2011 година

Анализи за родот во телевизиските програми:

pdfАнализи на родовите прашања и начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите во 2022 година

pdfРодот во медиумите 2021: Родовите прашања и начинот на претставување на жените и мажите во спортската програма на националните терестријални телевизии

pdf Анализа на Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи одлуките, а кој ги спроведува? – 2020 година

pdfАнализа на родовата структура на платите во радиодифузијата за 2019 година

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2019 година

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2018 година

pdf Анализа на Родот во телевизиските програми во 2017 година

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2016 година

pdfАнализа за Родот во телевизиските програми во 2015 година

pdf Анализа за Родот во телевизиските програми во 2014 година

pdf Анализа за Родот во телевизиските програми во 2013 година

pdf Анализа на Родот во телевизиските програми во 2012 година


Политички плурализам:

pdfПолитичкиот плурализам за време на изборна кампања_2014 година

pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2012 година
pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2011 година
pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2010 година

Анализи:

pdfАнализа на радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ_(3-9 октомври 2011)
pdfАнализа на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ_(3-9 октомври 2011)
pdfАнализа на програмите на МРТ_2010 година
pdfКомуникациска анализа на известувањето во централните вести на МТВ1, ТВ А1 и ТВ Сител_2010 година

Извештаи:

pdf Извештајот за спроведување на Програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост, за периодот 2016-2018 година.

pdfИзвештај за спроведување на Програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија (2016-2018)

pdf Извештај за исполнување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет во 2012 година
pdfИзвештај за остварување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет на радио и телевизиските програми во 2011 година
pdfИзвештај од анализата на спотовите емитувани со ознака „бесплатно емитување” на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал_2010 година
pdfИстражување на вестите и известувањето_2001 година
pdfТрибина за радио и телевизиските програми и културниот идентитет_2001 годинаAccessibility

Accessibility