Анализи од програмски аспекти

image_pdfimage_print

Инфографици:

Сексуалната ориентација и медиумите

Програма за деца на националните телевизии


Публикации:

 РОДОТ НА ТЕЛЕВИЗИЈА 

Збирка годишни истражувања за третманот на родовите прашања и за начинот на претставување на жените и мажите на националните ТВ Станици (2012 – 2016)

 

 

Родот во телевизиските програми 2017

 

Анализи на структура на вработените во аудио и аудиовизуелната индустрија:

 

pdf iconАнализа на структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2016 година

pdfАнализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година

pdfАнализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година

pdfАнализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2013 година

pdfАнализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2012 година

pdfАнализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2011 година

 

Анализи за родот во телевизиските програми:

pdf Анализа на Родот во телевизиите и радијата: Кој ги носи одлуките, а кој ги спроведува? – 2020 година

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2019 година

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2018 година

pdf Анализа на Родот во телевизиските програми во 2017 година

pdfАнализа на Родот во телевизиските програми во 2016 година

pdfАнализа за Родот во телевизиските програми во 2015 година

pdf Анализа за Родот во телевизиските програми во 2014 година

pdf Анализа за Родот во телевизиските програми во 2013 година

pdf Анализа на Родот во телевизиските програми во 2012 година


Политички плурализам:

pdfПолитичкиот плурализам за време на изборна кампања_2014 година

pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2012 година
pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2011 година
pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2010 година

Анализи:

pdfАнализа на радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ_(3-9 октомври 2011)
pdfАнализа на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ_(3-9 октомври 2011)
pdfАнализа на програмите на МРТ_2010 година
pdfКомуникациска анализа на известувањето во централните вести на МТВ1, ТВ А1 и ТВ Сител_2010 година

Извештаи:

pdf Извештајот за спроведување на Програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост, за периодот 2016-2018 година.

pdfИзвештај за спроведување на Програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија (2016-2018)

pdf Извештај за исполнување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет во 2012 година
pdfИзвештај за остварување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет на радио и телевизиските програми во 2011 година
pdfИзвештај од анализата на спотовите емитувани со ознака „бесплатно емитување” на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал_2010 година
pdfИстражување на вестите и известувањето_2001 година
pdfТрибина за радио и телевизиските програми и културниот идентитет_2001 година

Accessibility