Анализи од програмски аспекти

image_pdfimage_print

Инфографици:

Сексуалната ориентација и медиумите

Програма за деца на националните телевизии


Публикации:

 РОДОТ НА ТЕЛЕВИЗИЈА 

Збирка годишни истражувања за третманот на родовите прашања и за начинот на претставување на жените и мажите на националните ТВ Станици (2012 – 2016)

 

 

Родот во телевизиските програми 2017


Политички плурализам:

pdfПолитичкиот плурализам за време на изборна кампања_2014 година

pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2012 година
pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2011 година
pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис_2010 година

Анализи:

pdfАнализа на радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ_(3-9 октомври 2011)
pdfАнализа на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ_(3-9 октомври 2011)
pdfАнализа на програмите на МРТ_2010 година
pdfКомуникациска анализа на известувањето во централните вести на МТВ1, ТВ А1 и ТВ Сител_2010 година

Извештаи:

pdf Извештајот за спроведување на Програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост, за периодот 2016-2018 година.

pdfИзвештај за спроведување на Програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија (2016-2018)

pdf Извештај за исполнување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет во 2012 година
pdfИзвештај за остварување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет на радио и телевизиските програми во 2011 година
pdfИзвештај од анализата на спотовите емитувани со ознака „бесплатно емитување” на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал_2010 година
pdfИстражување на вестите и известувањето_2001 година
pdfТрибина за радио и телевизиските програми и културниот идентитет_2001 година

Accessibility