image_pdfimage_print

Хроника од 18-та седница

Скопје, 12.04.2019г. – Врз основа на констатации од надзор и во согласност со Методологијата за вршење програмски надзор, Советот на Агенцијата му упати писмено укажување … […]

Хроника од 17-та седница

Скопје, 08.04.2019г. – Врз основа на констатации од извршен надзор, Советот на Агенцијата на денешната седница утврди прекршување на Изборниот законик од страна на ТРД … […]

Хроника од 16-та седница

Скопје, 02.04.2019г. – Советот на Агенцијата додели дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно-музичко радио со специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма … […]

Хроника од 15-та седница

Скопје, 29.03.2019г. – На денешната седница Советот на Агенцијата ја усвои Политиката за медиумска писменост. Документот беше изработен во рамките на проектот „Зајакнување на судската … […]

Хроника од 14-та седница

Скопје, 25.03.2019г. – Советот на Агенцијата го утврди ставот на Агенцијата во однос на резултатот од извршената ревизија од независен ревизор за 2018 година, односно се … […]

Хроника од 13-та седница

Скопје, 15.03.2019г. – На вчерашната седница Советот ја усвои Нацрт-политиката за медиумска писменост и отвори јавна расправа по нејзиниот текст која ќе трае до 24 март … […]

Хроника од 12-та седница

Скопје, 13.03.2019г. – Советот на Агенцијата го одобри и го стави на разгледување Нацрт-годишниот извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за … […]

Хроника од 11-та седница

Скопје, 27.02.2019г. – Поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозволата … […]

Хроника од 10-та седница

Скопје, 25.02.2019г. – Советот на Агенцијата во врска со барањето поднесено од РДТ Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп, донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на … […]Accessibility

Accessibility