image_pdfimage_print

Хроника од 8-та седница

Скопје, 15.02.2019г. – Поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање на надоместокот за дозвола за … […]

Хроника од 7-та седница

Скопје, 08.02.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе нова Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на … […]

Хроника од 6-та сеница

Скопје, 08.02.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одби Барањето од ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип за објавување јавен конкурс за … […]

Хроника од 5-та сеница

Хроника од 5-та седница Скопје, 04.02.2019г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата го прифати предлогот од директорот и донесе Насоки за доброволно пријавување на радијата за … […]

Хроника од 4-та седница

Скопје, 30.01.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе Заклучок во врска со практичната примена на членот 23 од Законот за измени и дополнувања на Законот … […]

Хроника од 3-та седница

Скопје, 25.01.2019г. – На 3-та седница, Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се поништи Јавниот конкурс за избор на заменик на директорот, поради Законот за изменување … […]

Хроника од 2-та седница

Скопје, 23.01.2019г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво … […]

Хроника од 1-та седница

Скопје, 11.01.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата ги разгледа Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01.10 … […]

Хроника од 48-та седница

Скопје, 26.12.2018г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата даде одобрение за донесување на Годишиот план за јавни набавки во 2019 година на Агенцијата за аудио и … […]

Хроника од 47-та седница

Скопје, 20.12.2018г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2019 година и ја усвои Програмата за … […]Accessibility

Accessibility