image_pdfimage_print

Хроника од 21-та седница

Скопје, 13.04.2018 – На денешната седница, Советот на Агенцијата ги разгледа Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01.01 … […]

Хроника од 20-та седница

Скопје, 04.04.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата даде одобрение на директорот на Агенцијата да донесе Одлука со која се одобруваат финансиски средства на име аванс … […]

Хроника од 19-та седница

Скопје, 29.03.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, поради прекршување на … […]

Хроника од 18-та седница

Скопје, 28.03.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за доделување на дозвола на Друштвото за производство, трговија и услуги БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО Скопје, … […]

Хроника од 17-та седница

Скопје, 20.03.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата го одобри Нацрт-годишниот извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година. Советот … […]

Хроника од 16-та седница

Скопје, 12.03.2018г. – На денешната седница Советот на Агенцијата го повлече од Дневниот ред на 16-та седница Предлогот за донесување на одлука за одземање на дозволата за … […]

Хроника од 15-та седница

Скопје, 09.03.2018г. – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на Трговското радио дифузно друштво … […]

Хроника од 14-та седница

Скопје, 02.03.2018г. – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе едно Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на Трговското радио … […]

Хроника од 13-та седница

Скопје, 26.02.2018г. – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе четири Решенија за запирање на покренати постапки за одземање на дозвола за телевизиско емитување на следниве радиодифузери: … […]

Хроника од 12-та седница

Скопје, 23.02.2018г. – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе три Решенија за запирање на покренати постапки за одземање на дозвола за телевизиско емитување на следниве радиодифузери: … […]Accessibility

Accessibility