Analiza nga aspekti programor

Udhëzues:

Udhëzues i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për monitorimin e zbatimit të standardeve të raportimit në rastet e dhunës me bazë gjinore në media

Një udhëzues për monitorimin e “gjuhës së urrejtjes”

 

Infografikët:

Orientimi seksual dhe mediumet

Programi për fëmijë në televizionet nacionale


Publikime

Arsimimit mediatik

  Hulumtimi i Arsimimit mediatik te nxënësit e vitit të parë dhe të dytë të arsimit të mesëm

 

GJINIA NË TELEVIZION

 Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra se si gratë dhe burrat portretizohen dhe përfaqësohen në programet e transmetuesve në 2022

 Gjinia në media 2021: Çështjet gjinore dhe mënyra se si përfaqësohen gratë dhe burrat në programin sportiv të televizioneve kombëtare tokësore

 Gjinia në fushatën zgjedhore 2020: Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra se si gratë dhe burrat prezantohen dhe prezantohen në përfaqësimin mediatik zgjedhor në televizionet kombëtare

 Gjinia në televizion dhe radio: Kush i merr vendimet dhe kush i zbaton ato?

 Analizë e strukturës gjinore të pagave në transmetim për vitin 2019

 Analiza e aspekteve gjinore në programet për fëmijë në televizionin kombëtar tokësor

 Gjinia e TV në 2018: Pas ekranit dhe në të

 Një koleksion i hulumtimeve vjetore mbi trajtimin e çështjeve gjinore dhe mënyrën se si gratë dhe burrat prezantohen në stacionet televizive kombëtare (2012 – 2016)

 


Gjinia në programet televizive:
Raporte:

Analizë e shërbimeve programore radiofonike të Shërbimit Transmetues Publik MRT_(3-9 tetor 2011)Accessibility

Accessibility