Втор јавен состанок за 2021 година – 29.06.2021

Скопје, 29 јуни 2021 – Во рамки на законската обврска за одржување јавни состаноци, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги вториот јавен состанок го закажа за 29 јуни 2021 година.

Целта на овие состаноци е да им овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат нивните ставови и мислења во однос на состојбите на пазарот на аудиовизуелните медиумски услуги и да се споделат со јавноста реализираните активности на Агенцијата од Годишната програма за работа.

Презентацијата со спроведените активности на Агенцијата за периодот април – јуни 2021 година е достапна на следниот линк

Материјалот со реализирани активности за периодот април – јуни 2021 година е достапен на следниот линк


– Агендата за јавниот состанок на Агенцијата може да се преземе на следниот линк

– Пријавата за учество на јавниот состанок на Агенцијата може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility