Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të radiodifuzerëve

Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor deri në fillimin e fushatës zgjedhore

Raportet dhjetë ditore të monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për zgjedhjet lokale 2017 – deri në fillimin e fushatës zgjedhore

Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor në 10 ditët e para të fushatës zgjedhore

Raportet e monitorimit të radiodifzerëve nacional

Raportet e monitorimit të radiodifzerëve rajonal  

Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor në ciklin e parë të Zgjedhjeve lokale 2017

Raportet e monitorimit të radiodifzerëve nacional 

Raportet e monitorimit të radiodifzerëve rajonal

Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë ciklit të dytë të Zgjedhjeve lokale 2017

Raportet e monitorimit të radiodifuzerëve për periudhën nga 18 deri më 28 tetor 2017

Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë Zgjedhjeve lokale 2017 – me shkeljen e konstatuar të Kodit zgjedhorAccessibility

Accessibility