Извештаи од надзор над изборното медиумско известување

Општи извештаи од надзор над изборното медиумско известување

Прв извештај од медиумското известување за Претседателските избори 2019 (09.02 -06.03.2019) 

Втор извештај од медиумското известување за Претседателските избори 2019 (07.03. – 31.03.2019) 

Прв извештај за изборното медиумско известување во првите 9 дена од кампањата (01.04. – 09.04.2019)

Втор извештај изборното медиумско известување во вторите 10 дена од кампањата (10.04. – 19.04.2019)

Извештај за изборното медиумско претставување во вториот круг од кампањата (22.04. – 03.05.2019)

Поединачни извештаи од надзор над изборното медиумско претставување

 ТВ Ускана Еден (член 75ѓ став 1 од Изборниот законик) – 08.04.2019

ТВ Сонце (член 61 став 1 алинеи 9 и 13 од ЗААВМУ) – 11.04.2019

1 ТВ (член 76 став 4 од Изборниот законик) – 23.04.2019

ТВ М (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 08.05.2019

ТВ Кобра (76-б став 3 од Изборниот законик) – 08.05.2019Accessibility

Accessibility