1

Програма, планови и извештаи за работа за 2021 година

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата

 

pdfПрограма за работа на Агенцијата за 2021 година (Програма на планирани активности)

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2021 година – 22.12.2020

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2021 година – 28.05.2021

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2021 година – 23.07.2021

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2021 година – 14.09.2021

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2021 година 

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2021 година

Годишен план за јавни набавки

pdfГодишен план за јавни набавки за 2021 година – 30.12.2020 година

pdfПлан за дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2021-та година на АВМУ – 31.05.2021 година

pdf Годишен план за спречување на корупција (ГПСК) на Агенцијата за 2021 година
pdfСпроведување на постапки за јавни набавки-ПК 8.4-1