Податоци за досегот на радиостаниците и уделот на сателитски, регионални и локални ТВ во вкупната гледаност – трет квартал 2015 година

Скопје, 16.10.2015 – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит
или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво, за третиот квартал на 2015 година може да ги преземете тука.Accessibility

Accessibility