Të dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i tretë i vitit 2015

Shkup, 16.10.2015 – Të dhënat për fushën e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e tretë të vitit 2015 mund ti merrni këtu.Accessibility

Accessibility