Доставен допис до Министерството за финансии за неизвршена обврска од Изборниот Законик

Скопје, 12.10.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес достави допис до Министерството за финансии, поради неизвршена обврска согласно член 76-г од Изборниот Законик, согласно кој е должно да префрли финансиски средства на изборната сметка на Агенцијата. Овие средства се наменети исклучиво за финансирање на активностите на Агенцијата за време на изборниот процес.

Дописот кој Агенцијата го достави до Министерството за финансии може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility