U dorëzua shkresë deri te Ministria e Financave lidhur me mospërmbushjen e obligimit nga Kodi Zgjedhor

Shkup, 12.10.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, sot dorëzoi një shkresë deri te Ministria e Financave, për shkak të mospërmbushjes së obligimit sipas nenit 76-g të Kodit Zgjedhor,
sipas të cilit janë të obliguar që të transferohen mjete financiare në llogarinë e Agjencisë për zgjedhjet. Këto mjete janë të dedikuara për financimin e aktiviteteve të Agjencisë, gjatë procesit zgjedhor.

Shkresa të cilën e dorëzoi Agjencia deri te Ministria e Financave mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility