Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – трет квартал за 2016 година

Скопје, 14.10.2016г. – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, за третиот квартал од 2016 година можат да се преземат на следниот линкAccessibility

Accessibility