Предлози на Привремената комисија за четвртиот извештаен период од мониторингот на 18 програмски сервиси

Скопје, 19.10.2016г. – Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи за извршен мониторинг на изборното медиумско претставување на 18 програмски сервиси, за период од 2 до 11 октомври 2016 година, достави Предлози до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Привремената комисија за овој извештаен период предлага да не биде изречена ниту една мерка против радиодифузерите.

 

Предлозите на Привремената комисија за следење на медиумското претставување се достапни на линковите во прилог:

– Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

– Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

– Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Алсат-М ДОО Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

– Предлог за неизрекување на мерка на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ АРТ ДОО Тетово

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

– Предлог за неизрекување на мерка на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

– Предлог за неизрекување на мерка на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility