Propozimet e Komisionit të përkohshëm për periudhën e katërt raportuese nga monitorimi i 18 shërbimeve programore

Shkup, 19.10.2016. – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve të shkruara për monitorimin e realizuar të prezantimit mediatik zgjedhor të 18 shërbimeve programore, për periudhën nga data 2 deri më 11 tetor 2016, dorëzoi Propozime deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Komisioni i përkohshëm për këtë periudhë raportuese nuk propozon shqiptimin e ndonjë mase kundër radiodifuzerëve.

Propozimet nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund të merren në linket më poshtë:

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

-Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Alsat-M SHPK Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Sitel SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Telma SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Alfa SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Sonce SHPKNJP Prilep

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Nasha TV SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Nova SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV ART SHPK Tetovë

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Shenja SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

– Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility