Предлози од Привремената комисија за 18-те извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период од 1 до 10 ноември 2016 година

Скопје, 19.11.2016г. – Врз основа на писмените извештаи од извршен мониторинг на изборното медиумско претставување врз 18 програмски сервиси, за период од 1 до 10 ноември 2016 година, Привремената комисија за следење на медиумското претставување до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги достави Предлози за постапување.

Предлози за поведување прекршочна постапка во која судот ќе изрече прекршочна санкција – глоба, Привремената комисија достави за ТВ Нова ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик, и за ТВ Сител ДООЕЛ Скопје за непочитување на член 75 став 1 од Изборниот законик. За сите останати програмски сервиси доставени се Предлози за неизрекување мерка.

Предлозите од Привремената комисија за следење на медиумското претставување се достапни на линковите во прилог:

Предлози за изрекување мерка

Предлог за изрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

Предлог за изрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

Предлог за изрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

Предлози за неизрекување мерка

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

Предлог за неизрекување мерка – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ АРТ ДОО Тетово

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility