Одговор на Агенцијата на допис од Привремената комисија за наводна појава на нерегистрирани прекршоци по основ на член 75-б

Скопје, 23.11.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до Привремената комисија за следење на медиумското претставување, достави Одговор на дописот за наводна појава на нерегистрирани прекршоци по основ на член 75-б, поднесен од страна на Привремената комисија.

Одговорот кој Агенцијата го достави до Привремената комисија може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility