Извршен контролен надзор врз кабелските оператори СКУПИ КАБЛЕ и ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП

Скопје, 02.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз работата на два кабелски оператори Друшвто за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје – дигитален пакет  и Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз КУманово – дигитален пакет.

Со спроведниот контролен програмски надзор беше констатирано дека двата горенаведени кабелски оператори постапиле во целост по претходно упатените решенија од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услгуи.

Извештаите може да ги преземете на следнивте линкови:

СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје – дигитален пакет

ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз КУманово – дигитален пакетAccessibility

Accessibility