Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj operatorëve kabllor SKUPI KABPE dhe VVV-INTERNET GRUP

Shkup, 02.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj punës së dy operatorëve kabllor, Shoqërisë për telekomunikime SKUPI KABLE SHPK Shkup – pako digjitalet, Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV-INTERNET GRUP SHPKNJP import-eksport Kumanovë – pako digjitale.

Me mbikëqyrjen e realizuar kontrolluese programore u konstatua se të dy operatorët e lartpërmendur kabllor kanë vepruar në tërësi sipas aktvendimeve të shqiptuara paraprake nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Raportet mund t’i merrni në këto linke:

SKUPI KABLE SHPK Shkup – pako digjitale

VVV-INTERNET GRUP SHPKNJP import-eksport Kumanovë – pako digjitaleAccessibility

Accessibility