Одговор на Агенцијата на барањето од двајцата членови на Привремената комисија

Скопје, 02.12.2016 – Одговорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на барањето од двајцата членови на Привремената комисија за следење на медиумското претставување може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility