Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на 9 телевизиски програмски сервиси

Скопје, 11.12.2016г. – При мониторингот над изборното медиумско претставување на телевизиските и радио станици, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги утврди дека Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1, ТВ Алсат-М ДОО Скопје, ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп, ТВ Нова ДООЕЛ Скопје, ТВ Шења ДООЕЛ Скопје, ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје, ТВ Канал Три ДОО Дебар и ТВ Ера ДОО Скопје, не ги почитувале законските правила кои важат за време на изборниот молк согласно член 76-б став 3 од Изборниот законик.

Извештаите од извршениот надзор (мониторинг) се однесуваат на периодот 10 – 11 декември и истите се достапни на линковите во прилог:

Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

ТВ Алсат-М ДОО Скопје

ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

ТВ Канал Три ДОО Дебар

ТВ Ера ДОО СкопјеAccessibility

Accessibility