Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të 9 shërbimeve programore televizive

Shkup, 11.12.2016. – Gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të stacioneve të radios dhe televizionit, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konstatoi se Radiotelevizioni i Maqedonisë– Shërbimi i parë programor RTM 1, TV Alsat-M SHPK Shkup, TV Alfa SHPKNJP Shkup, TV Sonce SHPKNJP Prilep, TV Nova SHPKNJP Shkup, TV Shenja SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup, TV Kanal Tri SHPK Diber dhe TV Era SHPK Shkup, nuk i kanë respektuar rregullat ligjore që vlejnë gjatë heshtjes zgjedhore, në pajtim me nenin 76-b paragrafi 3 nga Kodi ligjor.

Raportet nga mbikëqyrja (monitorimi) e realizuar kanë të bëjnë me periudhën nga data 10 dhe 11 dhjetor e që mund të merren në linket e mëposhtme:

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

TV Alsat-M SHPK Shkup

TV Alfa SHPKNJP Shkup

TV Sonce SHPKNJP Prilep

TV Nova SHPKNJP Shkup

TV Shenja SHPKNJP Shkup

TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

TV Kanal Tri SHPK Dibër

TV Era SHPK ShkupAccessibility

Accessibility