Спроведен редовен програмски и административен надзор врз МРА 1, МРА 2 и ТВ Морис

Скопје, 12.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски и административен надзор врз Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Прв програмски сервис МРА 1, Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Втор програмски сервис МРА 2 и програмскиот сервис на ТРД ТВ Морис Дооел Скопје, за повеќе членови од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми.

При административниот надзор врз Македонската Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Прв програмски сервис МРА 1 и Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Втор програмски сервис МРА 2 е утврдено необјавување на податоците што се должни да ги емитуваат на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис, согласно член 14 од Законот за медиуми.

Извештаите од извршениот надзор се достапни на линковите во прилог:

Извештај од редовен административен надзор – Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Прв програмски сервис МРА 1 (член 14 од Законот за медиуми)

Извештај од редовен програмски надзор – Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Прв програмски сервис МРА 1

Извештај од редовен административен надзор – Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Втор програмски сервис МРА 2 (член 14 од Законот за медиуми)

Извештај од редовен програмски надзор – Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Втор програмски сервис МРА 2

Извештај од редовен програмски надзор – Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонско радио, Втор програмски сервис МРА 2

Извештај од редовен програмски надзор – ТРД ТВ Морис Дооел СкопјеAccessibility

Accessibility