Извештаи од мониторингот над изборното медиумско претставување на МРТ 1 и ХДТВ Канал Плус

Скопје, 12.12.2016г. – Мониторингот над изборното медиумско претставување на телевизиските и радио станици за време на изборниот молк, спроведен врз Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонска телевизија – Прв програмски сервис МРТ 1 и ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје, покажа непочитување на членот 76-б став 3 од Изборниот законик, од страна на двата радиодифузера, кои за време на изборниот молк објавиле изјава од носител на функција во орган на власта.

Извештаите од извршениот надзор (мониторинг) се достапни на линковите во прилог:

Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонска телевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility