Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на 25 програмски сервиси на регионално ниво за период од 21 ноември до 9 декември 2016г.

Скопје, 19.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши мониторинг над изборното медиумско претставување на 25 програмски сервиси на регионално ниво, за период од 21 ноември до 9 декември 2016г.
Со надзорот се опфатени: Еф-Ем 90.3-Спортско радио ДООЕЛ Скопје, ТРД Радио Ват ДОО Скопје, РТД Арачина ДООЕЛ с.Арачиново, ТРД ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје, ТРД ХДТВ Мега ДООЕЛ Скопје, ТРД К Три Телевизија ДООЕЛ Куманово, ТРД Канал Еден Телевизија ДООЕЛ Велес, ТРД Канал Три ДООЕЛ Дебар, ТРД Капитол Радио ДООЕЛ Скопје, ТРД Клуб ФМ ДОО Скопје, ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци, ТРД Радио Фортуна Виолета ДООЕЛ Скопје, ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје, ТРД Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје, ТРД Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје, ТРД Сити Радио ДООЕЛ Скопје, ТРД Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ Ера ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово, ТРД ТВ Коха ДООЕЛ Тетово, ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Скопје, ТРД Урбан ФМ Радио ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје.
Предмет на надзорот се членовите од Изборниот законик кои се однесуваат на покривање на изборите на избалансиран и непристрасен начин во вкупната пограма на радиодифузерите, обезбедување подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување на учесниците во кампањата, избалансирано покривање во согласност со принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за пратеници и известување за редовните активности на државните и општинските органи, државните институции и за правните или други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, кое не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект.
Извештаите од извршениот мониторинг се достапни на линковите во прилог:
Еф-Ем 90.3-Спортско радио ДООЕЛ Скопје
ТРД Радио Ват ДОО Скопје
РТД Арачина ДООЕЛ с.Арачиново
ТРД ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје
ТРД ХДТВ Мега ДООЕЛ Скопје
ТРД К Три Телевизија ДООЕЛ Куманово
ТРД Канал Еден Телевизија ДООЕЛ Велес
ТРД Канал Три ДООЕЛ Дебар
ТРД Капитол Радио ДООЕЛ Скопје
ТРД Клуб ФМ ДОО Скопје
ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци
ТРД Радио Фортуна Виолета ДООЕЛ Скопје
ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје
ТРД Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје
ТРД Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје
ТРД Сити Радио ДООЕЛ Скопје
ТРД Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ Ера ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово
ТРД ТВ Коха ДООЕЛ Тетово
ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Скопје
ТРД Урбан ФМ Радио ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility