Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të 25 shërbimeve programore në nivel rajonal për periudhën nga data 21 nëntor e deri më 9 dhjetor 2016

Shkup, 19.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor të 25 shërbimeve programore në nivel rajonal, për periudhën nga data 21 nëntor e deri më 9 dhjetor 2016.
Me mbikëqyrjen janë përfshirë: Ef-Em 90.3-Sportsko Radio SHPKNJP Shkup; SHTR Radio Vat SHPK Shkup; SHTR Araçina SHPKNJP f. Haraçinë; SHTR HDTV Kanal Plus SHPKNJP Shkup; SHTR HDTV Mega SHPKNJP Shkup; SHTR K Tri Televizija SHPKNJP Kumanovë; SHTR Kanal Eden Televizija SHPKNJP Veles; SHTR Kanal Tri SHPKNJP Dibër; SHTR Kapitol Radio SHPKNJP Shkup; SHTR Klub FM SHPK Shkup; SHTR KTV SHPKNJP Kavadar; SHTR Radio Fortuna Violeta SHPKNJP Shkup; SHTR Radio Rosa-AB SHPKNJP Shkup; SHTR Regionalna TV O2 SHPKNJP Shkup; SHTR Regionalna TV Ultra SHPKNJP Shkup; SHTR Siti Radio SHPKNJP Shkup; SHTR Skaj Radio Teodor SHPKNJP Shkup; SHTR TV Era SHPKNJP Shkup; SHTR TV Kiss SHPKNJP Tetovo; SHTR TV Koha SHPKNJP Tetovë; SHTR TV MTM SHPKNJP Shkup; SHTR TV Shutel SHPKNJP Shkup; SHTR TV EDO SHPKNJP Shkup; SHTR Urban FM Radio SHPKNJP Shkup, and SHTR TV Amazon SHPKNJP Shkup
Lëndë e mbikëqyrjes janë nenet e Kodit zgjedhor që kanë të bëjnë me mbulimin e zgjedhjeve në mënyrë të balancuar dhe të paanshme në programin e përgjithshëm të radiodifuzerët, sigurimin e kushteve të barabarta për qasje deri te të gjitha format e prezantimit mediatik, të pjesëmarrësve në fushatë, mbulim të balancuar në pajtim me parimin e proporcionalitetit sipas numrit të listave të konfirmuara të kandidatëve për deputet si dhe informimit për aktivitetet e rregullta të organeve shtetërore dhe komunale, institucionet shtetërore si dhe për subjektet juridike dhe subjektet tjera të cilëve u është besuar me ligj kryerja e autorizimeve publike, që nuk guxon të jetë në funksion të prezantimit mediatik zgjedhor të asnjë subjekti politik.
Raportet e monitorimit të realizuar mund të merren në linket e mëposhtme:
Ef-Em 90.3-Sportsko Radio SHPKNJP Shkup
SHTR Radio Vat SHPK Shkup
SHTR Araçina SHPKNJP f. Haraçinë
SHTR HDTV Kanal Plus SHPKNJP Shkup
SHTR HDTV Mega SHPKNJP Shkup
SHTR K Tri Televizija SHPKNJP Kumanovë
SHTR Kanal Eden Televizija SHPKNJP Veles
SHTR Kanal Tri SHPKNJP Dibër
SHTR Kapitol Radio SHPKNJP Shkup
SHTR Klub FM SHPK Shkup
SHTR KTV SHPKNJP Kavadarci
SHTR Radio Fortuna Violeta SHPKNJP Shkup
SHTR Radio Rosa-AB SHPKNJP Shkup
SHTR Regionalna TV O2 SHPKNJP Shkup
SHTR Regionalna TV Ultra SHPKNJP Shkup
SHTR Siti Radio SHPKNJP Shkup
SHTR Skaj Radio Teodor SHPKNJP Shkup
SHTR TV Era SHPKNJP Shkup
SHTR TV Kiss SHPKNJP Tetovë
SHTR TV Koha SHPKNJP Tetovë
SHTR TV MTM SHPKNJP Shkup
SHTR TV Shutel SHPKNJP Shkup
SHTR TV EDO SHPKNJP Shkup
SHTR Urban FM Radio SHPKNJP Shkup
SHTR TV Amazon SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility