Извршен контролен надзор врз операторот ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА

Скопје, 20.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз работата на операторот ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – дигитален пакет.
Со контролниот програмски надзор беше констатирано дека операторoт во целост постапилпо претходното упатено Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмскиот сервис, кој не е регистриран во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Извештајот може да се преземе на следниот линк:
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – дигитален пакетAccessibility

Accessibility