Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj operatorit DIGI PLUS MULTIMEDIA

Shkup, 20.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikqyrje kontrolluese programore ndaj punës së operatorit DIGI PLUS MULTIMEDIJA – pako digjitale.
Me mbikëqyrjen kontrolluese programore u konstatua se operatori në tërësi ka vepruar sipas Vendimit paraprak për vërejtjedhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimit programor, që nuk është i regjistruar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Raportin mund ta merrni në linkun e mëposhtëm:
DIGI PLUS MULTIMEDIA – pako digjitaleAccessibility

Accessibility