Изречена мерка – опомена на ТВ Сител 3

Скопје, 15.02.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при вонреден програмски надзор реализиран по службена должност врз работата на Трговското радиодифузно друштво Телевизија Сител 3 ДООEЛ Скопје, утврди непочитување член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради што му изрече мерка – опомена.

За констатираното прекршување Агенцијата на горенаведениот радиодифузер, му наложи, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова Решение, да го усогласи своето работење согласно законските одредби.

Изречената мерка може да се преземе на следниот линк:

Сител 3 ДООEЛ СкопјеAccessibility

Accessibility